« Tagasi

Projekt „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"

Vabatahtlik seltsiline

Kohtla-Järve Linnavalitsus sõlmis MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis".

Vabatahtlikud ei dubleeri olemasolevaid sotsiaalteenuseid ega hakka asendama hooldus- või sotsiaaltöötaja rolli. Vabatahtlike eesmärgiks on toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes ei vaja igapäevase eluga toimetulekul otsest kõrvalabi, aga vajaksid tuge või seltsi.

Projekti sihtrühm on:

1. vanemaealised inimesed (vanuses 65+ eluaastat) ja/või

2. täisealised erivajadustega inimesed (erivajadus on inimesel, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga inimesed).

Kui Sa tunned, et vajaksid sellist seltsilist või kui Sa ise soovid olla selline seltsiline, siis anna teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest Ida-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile: Margit Maksimov, tel. +372 525 4590,  e-post: margit.maksimov@gmail.com

Projekti kohta saad täpsemalt lugeda:  https://kodukant.ee/seltsiline/ või Facebookis: https://www.facebook.com/search/top?q=vabatahtlik%20seltsiline

Täiendav info