« Tagasi

Projekt 2014-2020.2.02.21-0348 „Koduhooldusteenuse arendamine Kohtla-Järve linnas“

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" toetuse taotlemisel sai Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekt "Koduhooldusteenuse arendamine Kohtla-Järve linnas" rahastuse.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.09.2021 - 31.08.2023

Projekti eesmärk on aidata eakatel, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestel igapäevaselt  toime tulla oma kodustes tingimustes ning seeläbi vähendada tööealiste pereliikmete hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse inimest toidu valmistamisel, eluruumi korrastamisel, hügieenitoimingutes, ahju kütmisel,  abivahendi kasutamisel ja muudes vajalikes toimetustes. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, näiteks poest toidu ja esmatarbekaupade toomine, saatmine arstivisiidil, abistamine dokumentide vormistamisel jms.

Kahe aasta jooksul osutatakse teenust kuni 60 abivajajale, kelle abivajaduse mahtu hindab eelnevalt linnavalitsuse sotsiaaltöötaja.