17.12.20

Elutähtsad teenused


Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
- kaugküttega varustamine;
- veega varustamine ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamine;
- kohalike teede sõidetavuse tagamine

Elutähtsa teenuse osutaja

VKG Soojus AS osutab kaugküttesüsteemi ja -võrguteenust Kohtla-Järve linnas. Soojusvõrgu avariitelefon 515 9933.
Järve Biopuhastus OÜ on vee ja kanalisatsiooni teenuse osutaja. 24 h kõnekeskuse telefon 33 44 004
OÜ N&V on teede sõidetavuse tagamise teenuse osutaja. 24h telefon 518 9707.

Hädaolukord

Hädaolukorraks loetakse sündmust, mille puhul elutähtsa teenuse osutaja ei ole võimeline pidevalt ja täies mahus osutama teenust nõutud tasemel.
Teenuse katkestuse maksimaalne lubatud aeg:
1) kaugküttega varustamise teenus – 8 tundi;
2) veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenus – 16 tundi;
3) kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus – 6 tundi esimese taseme teede puhul (põhitänavad ja teed, ohtlikud tänavalõigud, koolibussiliinide poolt kasutatavad teed ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivad teed) ning 12 tundi teise ja kolmanda taseme teede puhul (kõnni- ning jalg- ja jalgrattateed, kõrvaltänavad, veotänavad ja -teed, jaotustänavad, väljakud, parkimisplatsid ning kvartalisisesed tänavad)

Käitumisjuhised

SOOJUSVARUSTUSE KATKEMINE

 • Lülita välja hoone sundventilatsioon, sule uksed, aknad ja ventilatsiooniavad ning tihenda kohad, kust soojus võib hoonest väljuda.
 • Kui küte katkeb külmal ajal, riietu kodus soojalt. Püsi teiste pereliikmetega ühes toas, sest iga inimene annab sooja juurde.
 • Kasuta sooja hoidmiseks vaid ühte ruumi, mis on teistest isoleeritud. Soovituslik on kasutada ruumi, mille aknad on lõuna poole. Kata põrand vaibaga, soojusta aken ning tõmba ööseks kardinad ette.
 • Kui soojendad tuba kamina või ahjuga, tee seda vaid siis, kui oled ärkvel, ning kustuta kütteallikad enne uinumist. Ära kasuta siseruumis lahtist tuld, kui selleks ei ole tuleohutuid tingimusi.
 • Kui tunned, et ruumis hakkab hapnik otsa saama, siis tuuluta ruumi lühidalt, kuid korralikult. Tuuluta ruumi sagedamini, kui kasutad soojuse või valguse saamiseks küünalt või kaminat.
 • Kui kodu teistes ruumides langeb temperatuur nii madalale, et tekib vee- ja küttetorustiku külmumise oht, soojenda torud täiendavalt riidega. Veetorude külmumisoht väheneb, kui lased veel järelevalve all aeg-ajalt kraanist voolata.
 • Kui sa ei saa soojusvarustuse katkestuse korral kodus ise ohutult hakkama, mine lähedaste juurde või pöördu abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONITEENUSE KATKEMINE

 • Kasuta olemasolevat vett kokkuhoidlikult. Mõtle läbi, millist tavapärast veetarbimist saad ajutiselt ära jätta või vähendada.
 • Lase vesi, mis on jäänud veel veetorudesse, kraanidest anumatesse.
 • Jälgi ametlikke teadaandeid elanike joogiveega varustamise kohta.
 • Joomiseks, toidu valmistamiseks ja pesemiseks kasutatav vesi peab olema puhas. Looduslikust veekogust võetud või kauem seisnud vett keeda enne tarbimist 3–5 minutit.
 • Vett saab puhastada ka spetsiaalsete veepuhastustablettidega.
 • Hoolitse iga päev isikliku hügieeni eest ka veekatkestuse korral, kasutades pesulappi või niiskeid salvrätikuid. Puhasta hambaid harjaga ka siis, kui suud ei saa veega loputada.
 • Kanalisatsiooni toimimise tõrgete korral võidakse ummistuste vältimiseks keelata kanalisatsiooni kasutamine. Kasuta jäätmete jaoks solgiämbrit ja tualetis mitmekihilisi prügikotte. Võimaluse korral kasuta välikäimlat. Korteriühistu saab seda tellida ühiselt.