« Назад

Enne uue kütteperioodi algust soovitame soojustarbijal talle kuuluvas soojussõlmes teostada järgmised tööd

Enne uue kütteperioodi algust soovitame soojustarbijal talle kuuluvas
soojussõlmes teostada järgmised tööd:

 

1. Kontrollida üle sulgemis- ja reguleerimisarmatuuri korrasolek (vajadusel remontida või
välja vahetada). Plommide eemaldamise vajadusest teavitatada VKG Soojus AS-i
töötajat.
2. Kord nelja aasta jooksul teostada keskküttesüsteemi läbipesu.
3. Kord aastas teostada soojusvahetite läbipesu.
4. Vajadusel taastada soojussõlme soojusisolatsioon.
5. Kontrollida üle mõõteseadmed.
6. Kontrollida üle soojussõlme ruumi ohutus.
7. Tagada hoone soojustorustiku sisseviikude hermeetilisus.
8. Teha korda ja seadistada automaatreguleerimissüsteem.
9. Teostada surveproov:
* keskküttesüsteem rõhul 6,5 atü
* soojussõlm rõhul 10 atü
* soojusvaheti rõhul 10 atü

VKG Soojus AS