« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. septembri 2022. a istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. septembri 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 35 küsimust, millest 18 küsimust võeti maha. Teiste küsimuste hulgas otsustati jaotada reservist rahalised vahendid spordiklubidele võistlustel osalemiseks toetused ja toetus korteriühistule, kuulutada välja avalik konkurss Kohtla-Järve Lasteaia Rukkilill direktori vabaneva ametikoha täitmiseks, kinnitati Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse töötajate  koosseis ning väljastati luba ürituse korraldamiseks.


  
  Linnakantselei