« Назад

Kesklinna Põhikooli uue hoone nurgakivi on paigale pandud

Täna, 14. septembril, Kohtla-Järve abilinnapead Kristiine Age ja Vitali
Borodin, Kesklinna Põhikooli õpilased ja direktor Julia Kalamajeva ning
Virumaa suurima ehitusettevõtte Revin Grupp OÜ esindaja Mikk Jalak panid
nurgakivi Kesklinna Põhikooli uuele õppehoonele, mis valmib järgmiseks
õppeaastaks.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Revin Grupp OÜ vahel sõlmitud lepingu
kohaselt sai lammutatud põhikooli vana hoone aadressil Pärna 20, mille
asemele ehitatakse uus. Õppehoone planeerimisel seati eesmärgiks luua
õpikeskond, mis toetaks laste nii individuaalset kui ka sotsiaalset arengut.
Kaasaegsetele nõuetele vastav hoone võimaldab ka HEV-õpilaste jaoks vajalike
tingimuste loomist. Kesklinna Põhikooli uues hoones on tagatud nüüdisaegsed
õppetingimused ning arvestatud energiatõhususe normidega.

 

Haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu sõnul uuele
koolimajale nurgakivi panemine on märkimisväärne: „Haridus on jätkuvalt
linna põhiliste prioriteetide seas. Uue koolihoone ehitamisega
kaasajastatakse mitte ainult õppekeskkonda vaid ka õpetamiskeskkonda.
Põnevad ruumilised ja tehnoloogilised lahendused annavad võimaluse
kvaliteetse ja valikuterohke hariduse saamise kõrvalt saada ka õppimiseks
ja õpetamiseks rohkem entusiasmi," nentis ta.

 

„Uue õppehoone rajamisel pöörame erakordselt suurt tähelepanu
energiasäästlikkusele," kommenteeris linnavalitsuse majandusteenistuse
abilinnapea Vitali Borodin. „Kavandatav hoone peab olema liginullenergia
hoone. Antud projektiga me optimeerime kooli õppepinda, vähendades samal
ajal kulutusi hoone ülalpidamisele, mis võimaldab rohkem vahendeid
investeerida õppekvaliteeti," lisas ta.

 

Arhitektuurivõistluse võitnud Zoroaster OÜ meeskond leiab, et kool on väga
tähtis etapp inimese elus: koolis kui suhteliselt väikeses suletud
keskkonnas on omad reeglid, traditsioonid ja atmosfäär, viimane sõltub
omakorda paljuski konkreetse ehitise lahendusest. Füüsiline keskkond, kus
inimene viibib, mõjutab tema käitumisviisi ja enesetunnet, stimuleerib
konkreetsetele tegevustele või nende tegemata jätmisele. Tellija soove
arvestades on koolihoone kavandatud õpilasi inspireeriva multifunktsionaalse
avatud keskkonnana.

 

„Ruubiku kuubiku" nimelise arhitektuurprojekti järgi ehitatav koolihoone
mahutab 600 õpilast. 2022/2023 õppeaastal asus Kesklinna Põhikooli ajutises
hoones õppima 448 õpilast. Koolis töötab 45 pedagoogi ja 27 töötajat.

 

Projekti "Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline lammutamine ja uue
õppehoone ehitamine" eelarveline kogumaksumus on 5 882 352,94 eurot,
Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 882 352,94 eurot.
Projekti eelarvest 5 000 000,00 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fond.