« Назад

Kohtla-Järve tõstis ranitsatoetust 150 eurole

Kohtla-Järve linnavalitsus tõstis esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetust sajalt (100) eurolt saja viiekümnele (150) eurole. Toetuse tõstmiseks lisaeelarvet vastu ei võeta. Toetuse kasv kaetakse sotsiaalteenistuse kasutamata vahenditest.

Palvega tõsta ranitsatoetust pöördus linnapea poole valimisliidu Restart Kohtla-Järve volikogu saadik Janek Pahka. Linnavalitsus vaatas taotlust läbi ja otsustas tõsta esimesse klassi minevate õpilaste toetust viiekümne (50) euro võrra. Taotluse läbivaatamisel selgus aga, et kehtiv sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord piirab linnaelanike võrdseid õigusi ning selle vananenud sõnastus ei vasta tegelikule olukorrale. Praegused toetuse väljamaksmise viivitused on tingitud väljamakseid reguleeriva dokumendi ajakohastamisega.

„Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" peamine muudatus on seotud meie linna elanikele võrdsete õiguste tagamisega. Kehtiva määruse kohaselt saab maksta esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse toetust vaid Kohtla-Järve linna üldhariduskooli mineva lapse eest, mis ei ole aga õige nende linnaelanike suhtes, kelle elukoht elanike registri andmetel on Kohtla-Järvel, kuid kelle lapsed lähevad üldhariduskooli mõnes muus omavalitsuses. Tuleb arvestada Kohtla-Järve linna killustatusega ja asjaoluga, et teises omavalitsuses asuv kool on lapse elukohale lähemal," kommenteeris sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov.

Linnavalitsuse finantsteenistuse juht Elina Visk märkis, et ka varasematel aastatel said ranitsatoetust kõik esimese klassi õpilaste seaduslikud esindajad, kes vastava taotluse esitasid: „Tegelikult me lihtsalt viime kehtiva määruse tegelikkusega kooskõlla, et ka formaalselt me ei diskrimineeriks oma elanikke. Kõik ametnike tegevused peavad olema seaduslikud. Toetuse tõstmise vahendid võtame olemasolevast eelarvest, mistõttu lisaeelarvet ja linnavolikogu saadikute vastavat kooskõlastust hetkel vaja ei ole," võttis Visk  kokku.

Esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järvel elavale lapsele kuni 31. oktoobrini kaasa arvatud. Taotleda saab üks lapse vanematest või eestkostja, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ja elab seal ka toetuse määramise hetkel. Väljamakseid juba esitatud taotluste alusel alustatakse järgmise nädala lõpust.