« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22 novembri 2022. a istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. novembri 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 12 küsimust, millest kahe küsimuse arutamine lükati edasi.

1. Spordiklubidele võistlustel osalemise toetuste reservist rahaliste vahendite eraldamine

Otsustati ühehäälselt:

* eraldada Spordiklubile Banzai 300 eurot sportlaste osalemiskulude katteks Baltic Cup K-1 WAKO turniiril, mis toimub 9.-11. detsembril 2022. a Tallinnas;

* eraldada Ujumisklubile AKTIIV 650 eurot sportlaste osalemiskulude katteks Põhjamaade noorte meistrivõistlustel ujumises, mis toimuvad 9.-12. detsembril 2022. a Bergenis (Norra).


2. Spordiklubidele võistlustel osalemise toetuste reservist rahaliste vahendite eraldamine (sportlaste premeerimine)

Otsustati ühehäälselt:

* eraldada Kohtla-Järve Veespordiklubile 500 eurot Maria Nazarova ja tema treeneri Aleksandr Abeli premeerimiseks märkimisväärse saavutuse eest Maailma karikaetapil allveeujumises, mis toimus 2.-4. septembril 2022. a Phuketil, Tais;

* eraldada Kohtla-Järve Spordiseltsile Kalev 500 eurot Valeria Ušanova ja tema treeneri Sergei Sergejevi premeerimiseks märkimisväärse saavutuse eest Maailma karikaetapil judos U18, mis toimus 23. oktoobril 2022. a Riias, Läti.


3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine" läbivaatamine

Otsustati ühehäälselt esitada ülalnimetatud määruse eelnõu linnavolikogule vastuvõtmiseks.


4. Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja teenistusliku järelevalve õiendi kinnitamine

Küsimuse arutamine edasilükatud.

 

5. Loa andmine ürituse korraldamiseks

Otsustati ühehäälselt lubada Osaühingul ASSOLL korraldada 25.-27. novembril 2022. a Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku sügislaat.

 

6. Hooneühistu nr 29 HÜ Sõpruse 9 Ahtme ühisomandi osa liikmesusest võõrandamine otsustuskorras

Küsimuse arutamine edasilükatud.


7. Riigihanke „Hoonete lammutamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

Otsustati ühehäälselt tunnistada riigihanke „Hoonete lammutamine" edukaks pakkumuseks Osaühingu Formet Grupp pakkumus maksumusega 81 900 eurot km-ta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hindamisel nende maksumustest lähtuvalt kõige madalama hinnaga pakkumus.


8. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 19. aprilli 2022. a korraldusega nr 208 "Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni 2022. a hankeplaani kinnitamine" kinnitatud hankeplaani muutmine

Otsustati ühehäälselt hankeplaani muuta.


9. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Edu tn 4 ja Edu tn 6 kruntidele päikesepargi ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine

Otsustati ühehäälselt määrata Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Edu tn 4 ja Edu tn 6 kruntidele, mille omanik on SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur, päikesepargi rajatiste ehitamiseks projekteerimistingimused vastavalt linnavalitsuse korralduse lisas loetletud nõuetele.


10. Ehitusloa väljastamine Terviseameti administratiivhoone-laboratooriumi konditsioneerimissüsteemi rekonstrueerimiseks aadressil Kalevi tn 10 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas

Otsustati ühehäälselt väljastada ehitusluba Terviseameti administratiivhoone-laboratooriumi hoone konditsioneerimissüsteemi rekonstrueerimiseks Kalevi tn 10 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas.

 

11. Ehitusloa väljastamine tootmishoonele juurdeehituse ehitamiseks aadressil Arenduse tn 4 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas

Otsustati ühehäälselt väljastada ehitusluba tootmishoonele juurdeehituse ehitamiseks Arenduse tn 4 Kohtla-Järve linna Järve linnaosas.


12. Aadressiobjektidel koha-aadresside muutmine

Otsustati ühehäälselt muuta vastavalt Sihtasutuse Ida-Viru Investeeringute Agentuur juhatuse liikme taotlusele maaüksuse ning hoone koha-aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Arenduse tn 4 koha-aadressiks Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Arenduse tn 6 ning maaüksuse koha-aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Arenduse tn 6 koha-aadressiks Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Arenduse tn 8.