Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri istungil sai kinnitatud koera või kassi mikrokiibiga märgistamise maksumuse osalise hüvitamise toetus suuruses kuni 30 eurot looma kohta. Tegemist on...

Kohtla-Järve hüvitab osaliselt koera või kassi kiibistamise

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri istungil sai kinnitatud koera või kassi mikrokiibiga märgistamise maksumuse osalise hüvitamise toetus suuruses kuni 30 eurot looma kohta. Tegemist on...

Reedel,  23. septembril toimus üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma üle 12 200 põhikoolinoort.   Teatejooks on...

Heategevuslik teatejooks

Reedel,  23. septembril toimus üle-eestiline Heategevuslik Teatejooks, mis tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma üle 12 200 põhikoolinoort.   Teatejooks on...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 16 küsimust, millest üks lisaküsimus, üks küsimus võeti päevakorrast maha ja ühe küsimuse arutamine lükati...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2022. a istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 16 küsimust, millest üks lisaküsimus, üks küsimus võeti päevakorrast maha ja ühe küsimuse arutamine lükati...

Juba kümnendat korda osaleb Kohtla-Järve linn noortegarantii tugisüsteemi seires, mille raames pakutakse abi mittetöötavatele ja mitteõppivatele 16-26-aastastele noortele. Noortegarantii...

Kohtla-Järve linn julgustab noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Juba kümnendat korda osaleb Kohtla-Järve linn noortegarantii tugisüsteemi seires, mille raames pakutakse abi mittetöötavatele ja mitteõppivatele 16-26-aastastele noortele. Noortegarantii...

Kohtla-Järve Linnavalitsus tänab AS Viru Keemia Gruppi, Kohtla-Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kohtla-Järve Järve Kooli ning Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli kooliperesid, kes...

Tänusõnad maailmakoristuspäeval osalenutele

Kohtla-Järve Linnavalitsus tänab AS Viru Keemia Gruppi, Kohtla-Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli, Kohtla-Järve Järve Kooli ning Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli kooliperesid, kes...

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud, on saabunud aeg mõelda ja esitada taotlusi konkursile „Kohtla-Järve Aasta Isa 2022". Aasta Isa aunimetuse konkursile esitatakse isa, kelle laps või lapsed...

Konkurss „Kohtla-Järve Aasta Isa 2022“

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud, on saabunud aeg mõelda ja esitada taotlusi konkursile „Kohtla-Järve Aasta Isa 2022". Aasta Isa aunimetuse konkursile esitatakse isa, kelle laps või lapsed...

On koostamisel Riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 põhiprojekt. Oru linnaosa piirides see on Briketi tänav. Hetkel on projekteerimisega uuringute faasis. Lepingu tähtaeg on 26.06.2023. ...

Transpordiamet informeerib Oru linnaosa elanike

On koostamisel Riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 põhiprojekt. Oru linnaosa piirides see on Briketi tänav. Hetkel on projekteerimisega uuringute faasis. Lepingu tähtaeg on 26.06.2023. ...

Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.07.2022 määruse nr 17 „ Koerte ja kasside pidamise eeskiri" kohaselt tuleb alates 07.07.2022 märgistada mikrokiibiga kõik Kohtla-Järve linnas peetavad koerad ja...

Koerte ja kasside märgistamine mikrokiibiga

Kohtla-Järve Linnavolikogu 07.07.2022 määruse nr 17 „ Koerte ja kasside pidamise eeskiri" kohaselt tuleb alates 07.07.2022 märgistada mikrokiibiga kõik Kohtla-Järve linnas peetavad koerad ja...

Pakendiseaduse § 15 lõike 1 kohaselt korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumist. Kohtla-Järve linna kõikides linnaosades paiknevad...

Informatsioon pakendijäätmete kogumise võimaluse kohta Kohtla-Järve linnas

Pakendiseaduse § 15 lõike 1 kohaselt korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumist. Kohtla-Järve linna kõikides linnaosades paiknevad...

Laupäeval,  17. septembril  toimus  XXI Ahtme rahvajooks. Ilusat  sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima üle saja  jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi kolmel...

XXI Ahtme rahvajooks sai korda

Laupäeval,  17. septembril  toimus  XXI Ahtme rahvajooks. Ilusat  sügisilma ja jooksurõõmu oli tulnud nautima üle saja  jooksusõpra. Rahvajooksul võisteldi kolmel...

Показывается результатов: 1 - 10 из 1 034.
Предметов на странице 10
из 104