« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Lasteaia Aljonuška direktori ametikoha täitmiseks

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab tööle konkursi korras Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška direktori, kelle ülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust.

Tööle on võimalik asuda koheselt.
Töökoht asub aadressil Mõisa tee 1, Kohtla-Järve 30325.

Kandidaadile esitatavad nõuded: 

1. Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
2. Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:
1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2. elulookirjeldus (CV);
3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5. kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata hiljemalt 8. mai 2022. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) märksõnaga „Lasteaed Aljonuška direktor"  aadressil:  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee .

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
• Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309