« Назад

Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees pakub tööd KANTSELEI JUHATAJALE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks)

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei juhataja peamiseks ülesandeks on Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei juhtimine.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei juhataja tagab seadustes, Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorras ja Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise ja esindab kantseleid nende täitmisel.

kandidaadi eelduseks on:

 • juriidiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt magistrikraad);
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel (C1 tase) ning vene keele  mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • head teadmised Eesti omavalitsussüsteemi toimimisest;
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

 

Kantselei juhatajana näeme töötamas inimest, kes omab häid õigusalaseid teadmisi, kohusetunnet, otsustus- ja vastutustunnet, korrektsust ja täpsust ning on teenistusülesannete täitmisel iseseisev, algatusvõimeline ning kollektiiviga arvestav.

Põhipalk: 1900 (bruto) eurot kuus.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  19. juunil 2022. a  järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Kantselei juhataja", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad.

aadressil: Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: volikogu@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantseleile nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
5302 5444
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117


Personali vanemspetsialist
Julia Kõiv
5885 4000
julia.koiv[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 114