13.03.19

Enampakkumise kuulutused


« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid esimesel korrusel aadressil Keskallee 20, pind  177,9  m2  Järve linnaosas. Ruumide rendile andmise alghind on 2,5 eur/m2 .
Enampakkumine  toimub 23. veebruaril 2023. a kell 9.00 aadressil  Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 22. veebruariks  2023 .a kella 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine renditasu suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Keskallee 20 rent".

Lisainfo telefonil 337 8541.

 

Городское управление Кохтла -Ярве сдаёт в аренду на основании открытого письменного аукциона

Помещения по адресу Кескаллее 20, на первом этаже, площадью 177,9 м2. Начальная стоимость аренды составляет 2,5 евро/м2.

Письменный аукцион пройдёт 23. февраля 2023. г в 9.00 по адресу Кохтла-Ярве, Кескаллее 19, каб.102.
Для участия в письменном аукционе следует предоставить в Городское управление не позднее 22. февраля  2023. г. к 16:00  следующие документы:
- заявление о желании участвовать в конкурсе,
- копию документа, подтверждающего личность физического или юридического лица,
- цель взятия в аренду,
- ценовое предложение величины аренды

Предложения следует предоставить в закрытом конверте с пометкой "Keskallee 20 rent".

Дополнительная информация по телефонам, 337 8541.