13.03.19

Enampakkumise kuulutused


« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

  1. Illuka vallas Konsu külas asuv Kurtna Noortelaager kinnistu (registriosa nr 2879507, katastritunnus 22901:003:0131, pindala 12,90 ha, alghinnaga 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot.
  2. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas hoonestatud kinnistu aadressil Kuu 3 , registriosa number 15464850, katastritunnus 32101:001:0142, üldpind 2229,0 m², alghinnaga 1 900  (üks tuhat üheksasada) eurot.
  3. Kinnistu aadressil Ülase 13 (kinnistusraamatu registriosa number 2847507), katastritunnus 32220:010:0103, pindala 2919 m² , alghinnaga 8000 (kaheksa tuhat) eurot.

Enampakkumine toimub  5. oktoobril 2020.a. kell 11.00 aadressil  Keskallee 19, ruum 102.

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobril  2020.a kella 14.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, järgmised dokumendid  kinnises ümbrikus märgusõnaga "Enampakkumine – objekti asukoht":

  • avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  • pakkuja nimi ja postiaadress;
  • füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
  • juriidilistel isikutel, registrikood, esindaja volitusi tõendav dokument  ning Maksu- ja Tolliameti   tõend maksuvõlgade puudumise kohta
  • pakutud hind sõnadega kirjutatud;
  • tõendid enampakkumises osalemiseks  osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on  31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suurus on  1 % kinnistu alghinnast.

Enampakkumise osavõtutasu  ja  tagatisraha   tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682  SWEDBANK.