13.03.19

Enampakkumise kuulutused


« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1) Kohtla-Järve linna Järve linnaosas kinnistu aadressil Tehase 8, registriosa number 14865850, katastritunnus 32101:001:1332, pindala 14 338,0 m², alghinnaga  12 000 (kaksteist tuhat) eurot.
2) Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu aadressil Sõpruse tn 33 registriosa number 2805307, katastritunnus 32204:002:0238, pindala 12 732,0 m² alghinnaga 85 000 (kaheksakümmend viis tuhat) eurot.

Enampakkumine toimub  4. juulil  2022.a. kell 11.00 aadressil  Keskallee 19, ruum 102.

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt 30. juunil  2022.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, järgmised dokumendid  kinnises ümbrikus märgusõnaga "Enampakkumine – objekti asukoht" :
- avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- pakkuja nimi ja postiaadress;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, registrikood, esindaja volitusi tõendav dokument  ning Maksu- ja Tolliameti   tõend maksuvõlgade puudumise kohta
- pakutud hind sõnadega kirjutatud;
- tõendid enampakkumises osalemiseks  osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.
Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on  31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suurus on  1 % kinnistu alghinnast.
Enampakkumise osavõtutasu  ja  tagatisraha  tasuda  Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682  SWEDBANK.