13.03.19

Enampakkumise kuulutused


« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1) Ahtme mnt 16 kinnistu (registriosa nr 2853307, katastritunnus 32204:001:0030, pindala 21 976 m²), alghinnaga 480 000 (nelisada kaheksakümmend tuhat) eurot järgmistel tingimustel:

•             ostja on kohustatud osutama üldhooldusteenust, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla;
•             kõik kehtivad Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu teenuse osutamise lepingud klientidega ümber vormistada;
•             ostja on kohustatud sõlmima töölepingud töötajatega, kelle tööandjaks on       Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu;

Enampakkumine toimub 21. juulil  2022.a. kell 9.00 aadressil Keskalee 19, ruum 102.

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt  20. juuli 2022.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, tel.3378 500, järgmised dokumendid  kinnises ümbrikus märgusõnaga "Enampakkumine – objekti asukoht" :
-              avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
-              pakkuja nimi ja postiaadress;
-              füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
-              juriidilistel isikutel, registrikood, esindaja volitusi tõendav dokument  ning Maksu- ja Tolliameti    tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
-              pakutud hind sõnadega kirjutatud;
-              tõendid enampakkumises osalemiseks osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.
Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on  31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suurus on  1 % kinnistu alghinnast.
Enampakkumise osavõtutasu  ja  tagatisraha   tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682  SWEDBANK.