13.03.19

Enampakkumise kuulutused


« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised objektid:

1) Illuka vallas Konsu külas asuv Kurtna Noortelaager kinnistu (registriosa nr 2879507, katastritunnus 22901:003:0131, pindala 12,90 ha, alghinnaga 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot

2) Kohtla-Järva linna Järve linnaosas aadressil Järveküla tee 57 –M1, M2 mitteeluruumid, registriosa numbrid 1655207, 1655307, katastritunnus 32214:004:0145 üldpind 315,6 m2 , alghinnaga 9 000 (üheksa tuhat ) eurot.

3) Endla 2b, 2c, 2d  garaažikompleksi kinnistu (kinnistusraamatu registriosa number 14096150), üldpind 1046 m2 , alghinnaga 8468 (kaheksa tuhat nelisada kuuskümmend kaheksa) eurot

Enampakkumine toimub  3. veebruaril 2020.a. kell 11.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu  saalis (Keskalee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.  

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuaril 2020.a kella 14.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, järgmised dokumendid  kinnises ümbrikus märgusõnaga "Enampakkumine – objekti asukoht":
- avaldus enapakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- pakkuja nimi ja postiaadress;
- füüsilistel isikutel, isikut tõendava dokumendi koopia (või notari volitus);
- juriidilistel isikutel, registrikood, esindaja volitusi tõendav dokument  ning Maksu- ja Tolliameti   tõend maksuvõlgade puudumise kohta
- pakutud hind sõnadega kirjutatud;
- tõendid enampakkumises osalemiseks  osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.
Avaliku enampakkumise osavõtutasu suurus on  31,95 eurot, osavõtutasu ei tagastata.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suurus on  1 % kinnistu alghinnast.
Enampakkumise osavõtutasu  ja  tagatisraha   tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE362200221011911682  SWEDBANK.