Sotsiaalkomisjon


Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus 

Kohtla-Järve linna sotsiaalkomisjoni koosseis

Esimees:         
Niina Aleksejeva - sotsiaalteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Arne Berendsen - sotsiaalhoolekandekeskuse direktor;

Liikmed:
Viktoria Gontšarova - sotsiaalmaja juhataja;
Ljudmila Selivjorstova - sotsiaaltoetuste inspektor;
Natalja Alliksaar - sotsiaaltöö vanemspetsialist;
Elen Hõbemäe - sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist;                         
Tiit Lillemets - linnapeaabi Ahtme,Oru ja  Viivikonna linnaosas;
Jelena Scharonberg  - linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas.