« Tagasi

Aldar Trans OÜ keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et Aldar Trans OÜ  (registrikood: 12033507) (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 96-4, 31024) poolt esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2 tavajäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks ja teatud komponentide eraldamiseks – R12s, ladustamiseks – R13), vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3 ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks ja teatud komponentide eraldamiseks – R12s, ladustamiseks – R13) ja vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 4 metallijäätmete taaskasutamiseks (taaskasutamisele eelnevaks sortimiseks või teatud komponentide eraldamiseks – R12s ja ladustamiseks – R13). Jäätmekäitluskoht asub aadressil Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme põik 7 (katastritunnus 32201:001:0439).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil
https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=12574&application_id=1007780.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE