« Tagasi

Kohtla-Järve linnas 13.04.2021. a kehtima hakkav korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et 2. veebruari 2021. a korraldusega nr 36 riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine "(riigihanke viitenumber: 230522) tunnistati edukaks pakkumuseks I (Järve ja Kukruse linnaosa) ja II (Ahtme Sompa ja Oru)  jäätmeveo piirkondades  OÜ EKOVIR (registrikood 10548331) pakkumus. Teenuse osutamise leping sõlmiti OÜ Ekovir´iga 1. märtsil 2021. a.

Vastavalt sõlmitud lepingule pikendatakse alates 13.04.2021. a automaatselt kõik OÜ  EKOVIR´iga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutumisetega.

 Alates 13.04.2021. a Kohtla-Järve linnas kehtima hakkav jäätmete väljaveo hinnakiri:

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

Jäätmeliik

Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord

Konteineri rent EUR/kuu

Segaolmejäätmed

1m3: 5,94 EUR

Rent: 24,00 EUR

Jäätmekott kuni 150 l

0,89 €

-

0,14

0,83 €

3,36 €

0,24

1,43 €

5,76 €

0,37

2,20 €

8,88 €

0,60

3,56 €

14,40 €

0,66

3,92 €

15,84 €

0,80

4,75 €

19,20 €

1,1

6,53 €

26,40 €

1,5

8,91 €

36,00 €

2,5

14,85 €

60,00 €

4,5

26,73 €

108,00 €

Paber ja kartong

0,24

0,01 €

5,76 €

0,6

0,01 €

14,40 €

0,66

0,01 €

15,84 €

0,80

0,01 €

19,20 €

2,5

0,01 €

60,00 €

4,5

0,01 €

108,00 €

Biojäätmed

0,14

0,01 €

3,36 €

0,24

0,01 €

5,76 €

Suurjäätmed

1m3 – 0,01 €

 

 

*Jäätmevaldajal on õigus jäätmemahuteid osta või rentida talle meelepäraselt ettevõttelt.

OÜ EKOVIR on kohustatud jäätmevaldaja mahuti(te)ga varustama viimase soovil.