« Tagasi

Lõhnaaine esinemise vähendamise kavad


Keskkonnainspektsiooni  tellimisel teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kohtla-Järve linna Järve linnaosa piirkonnas uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas", ajavahemikul 01.07.2015. a - 31.07.2016. a. Uuringuga tuvastati lõhnaainete esinemise häiringutaseme ületamine, mis oli põhjustatud mitme käitise koosmõjust.

Keskkonnainspektsiooni eestvedamisel alustasid 2017. a neli Kohtla-Järve linna ettevõtet (Novotrade Invest AS, OÜJärve Biopuhastuse, OÜ  Eastman Specialties ja AS VKG Oil) lõhnaaine esinemise vähendamise kavade  koostamisega. 2018. a kiitis Keskkonnaameti antud kavad heaks.

Ettevõtete lõhnaaine vähendamise tegevuskavadega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/lohn