« Tagasi

Kohtla-Järve linn alustab tööd rahvusvahelises projektis AREA 21

 

AREA 21 raames valiti energiatõhususe tõstmise piirkonnaks miljööväärtuslik Järve linnaosa oma ajaloolise arhitektuuri ja hoonetega. Projekti raames uuriti valitud hoonete energiatarbimist, tehnilist seisundit, teostati auditid nind termograafilised uuringud, arvutati optimaalne energiasäästu potentsiaal ning kohtuti elanike ning korteriühistutega tutvustamaks uuringute tulemusi. Tarbijatele tutvustati IKT lahendusi energiatarbimise jälgimiseks ja optimeerimiseks ning tutvustati võimalusi energiatõhususe ja hoone renoveerimise planeerimiseks koostöös  SA KredEx-ga.

Hoonete tehniliste uuringute ja analüüside tulemusel kaardistati ja võrreldi hoonete seisukorda ning energiatarbimist ja prioritiseeriti tüüpilised meetmed hoonetes energiatõhususe tõstmiseks, nõutava sisekliima saavutamiseks ning renoveerimise planeerimiseks järgmises etapis.  AREA21 raames energiatõhususe tõstmise piirkonna strateegia ning potentsiaalne tegevuskava.

AREA 21 raames on töötatud välja järgnevad dokumendid ja poliitika juhendid energaplaneerimiseks ja energiatõhususe tõstmise piirdkondade käivitamiseks:

Soovitused Läänemere piirkonna linnade ja piirkondade ühise energiaplaneerimise poliitika täiustamiseks tutvustavad kesksemaid poliitilisi soovitusi, mis  sisaldavad teavet riikidevahelise õppimise ning partnerite ja kohalike poliitikakujundajate kogemustvahetusest. See dokument kajastab  AREA 21 positsiooni koostööprotsesside põhimõtete, eesmärkide ja poliitiliste soovituste osas energialahenduste strateegilisel planeerimisel ja rakendamisel ning keskendub energiatõhususe parandamisele kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Positsioonidokumendi leiate siit  https://area21-project.eu/wp-content/uploads/AREA21-PositionPaper.pdf

Energiatõhususe tõstmise piirkonna kontseptsiooni juhend võtab kokku projekti AREA21 rakendamise peamised tulemused ja kogemused. Kontseptsioon hõlbustab avaliku ja erasektori sidusrühmade pädevuste, ideede ja ühistegevuste ühendamist energiatõhususe kavandamiseks ja rakendamiseks. Autorid tutvustavad EID (energiatõhususe tõstmise piirkond) kontseptsiooni koos selle rakendamise põhijoonte, eeliste ja edulugudega, samuti protsessiga seotud väljakutsete ja toimetulekustrateegiatega. Need näitavad, et EID-d võivad olla asjakohased vahendid kliimaeesmärkide edukaks saavutamiseks ja kohaliku koostöö edendamiseks, millel on mitmeid kõrvalmõjusid erinevatele sidusrühmadele ja sektoritele. EID kontseptsioon pakub ka teisaldatavaid mooduleid, juhiseid ja raamistikke, mida saab igas olukorras rakendada. Tutvuge EID juhendiga siin https://area21-project.eu/wp-content/uploads/AREA21-Energy-Improvement-Districts-Book.pdf

Lisaks täispikale juhendile on tulemuste kohta ka kokkuvõtlik aruanne, kui teil on aega vähe ja eelistate lühiülevaadet. Laadige siit alla brošüür „Energiatõhususe tõstmise  piirkonnad - väikeste heitkogustega linnade näidisinstrument" https://area21-project.eu/wp-content/uploads/AREA21-Energy-Improvement-Districts-Booklet.pdf

Energiaplaneerimise ja juhtimisvahendite juhend uurib IKT-põhiste vahendite potentsiaali  kodanike, üürnike, omanike ja tehniliste ekspertide kaasamiseks  energiatõhususe meetmete kavandamisse ja rakendamisse. See juhend on mõeldud paljude linnaosade sidusrühmade abistamiseks teadmiste jagamisel info- ja sidetehnoloogia toetatud energiaplaneerimise vahendite kohta ja energiarakenduste, nt. eluruumide hooldus- ja munitsipaaltöötajad, haldurid,  linnainsenerid ja energiaoperaatorid, kes valmistuvad IKT-toega targa linna rakendusteks. Samuti on see ette nähtud elamuühistute, naabruskondade seltside, urbanistide ja kodanike toetamiseks nende igapäevase energiatarbimise jälgimiseks ja hindamiseks  https://area21-project.eu/wp-content/uploads/Energy-planning-and-management-tools.-AREA-21-guide.pdf

AREA 21projekt lõppes 30.09.2020.

Projekti koduleht: https://area21-project.eu/

Kohtla Järve-Linn jätkab Energiatõhususe tõstmise piirkonna tegevustega AREA21+action raames. Projekti kestvus 01.10.2020-30.09.2021