« Tagasi

Kohtla-Järve linn alustab tööd rahvusvahelises projektis AREA 21

 
Oktoobri alguses alustas rahvusvaheline projekt «Baltic Smart City Areas for the 21st century» lühinimetusega AREA 21. Projekti kiitis heaks Euroopa Komisjon ja sai rahalist toetust Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmi 2014-2020 prioriteedi 2.3 Energiaefektiivsus raames. Projekti juhtpartner on Hamburgi HafenCity Ülikool, linnaplaneerimise ja regionaalse arengu instituut. Kokku osaleb projektis 10 partnerit erinevatest organisatsioonidest ja omavalitsustest Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Poolast ja Eestist. Eestist osaleb kaks partnerit: Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.
 
Projekti põhieesmärgid on energiaefektiivsuse tõstmine Läänemere piirkonna linnades ja regioonides; olemasolevate poliitiliste otsuste ja vahendite täiustamine, mis on vajalikud energiaplaneerimiseks ja nende realiseerimiseks piirkonna tasandil; uute energiaplaneerimise vormide väljatöötamine ja testimine, kaasates protsessi kohalikke ja piirkondlikke võime, energiaettevõtteid, kinnisvara omanikke ja munitsipaalomandite kasutajaid. 
 
Projekti kogueelarve on 2,55 miljonit eurot, Kohtla-Järve linna eelarve projektis on 250 tuhat eurot, millest 85% finantseerib Läänemere piirkonna programm.
 
Praeguseks on allkirjastatud kõik vajalikud dokumendid ja moodustatud projekti töörühm. Novembris toimub Saksamaal Hamburgis esimene projektipartnerite kohtumine, kus vaadatakse läbi strateegilised küsimused, tööde tegemise ajakava ning küsimused partnerite koostöö kohta ülesannete täitmisel.