« Tagasi

Ümarlaud “Ajaloolised hooned ja nende väärtus”

 

8. augustil toimus Kohtla-Järve linnas seminar, mis oli korraldatud Kultuuriministeeriumi ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt.

Seminar oli mõeldud riigiametnikele, kes tulid Ida-Virumaale töövisiitidega.

Seminari käigus arutati erinevaid teemasid ja probleeme, mille lahendused mõjuksid positiivselt Kohtla-Järve linna arengule.

Ümarlaud teemal "Ajaloolised hooned ja nende väärtus" oli korraldatud rahvusvahelise projekti "Baltic Smart City Areas for the 21st century"\AREA21 raames. Ümarlaua tööst võtsid osa rahandus-, sotsiaal- ja siseministeeriumi esindajad, linna volikogu liige, kes esindab mitut korteriühistut ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajad. Osalejatele pakuti tutvumiseks presentatsiooni, mis oli koostatud linnaarhitekti Rita Burenkova poolt. Presentatsiooni sisuks oli kohaliku omavalitsuse tegevuse ülevaade, mis on suunatud ajalooliste hoonete (ehitatud 40-50ndatel aastatel ja paiknevad meie linna miljööväärtuslikel aladel) säilitamisele. Ümarlaua taga määratleti peamised põhjused, miks ülalmainitud hoonete omanikud ei ole valmis investeerima oma kinnisvarasse. Pandi paika ka suunad, mille abil oleks võimalik muuta tekkinud olukorda paremuse suunas.

Nendest oli nimetatud: selge ja järjestikune linna planeerimine; töövahendite välja töötamine, mis võimaldaksid finantseerida ajaloolise tähtsusega kinnisvara renoveerimist; omanike stimuleerimine nende halduses oleva kinnisvara energiatõhususe parendamisega elukeskkonna mugavamaks muutmisel, mis toob endaga kaasa nende omandis oleva kinnisvara väärtuse tõstmise.

Ümarlaua istungil välja töötatud põhilised järeldused olid esitatud kõikidele seminari osalejatele.

Eriti terava diskussiooni tekitas mõnede finantseerimisprogrammide tingimuste ülevaatamise küsimus selles osas, et ajaloolist väärtust omavate või miljööväärtusllikel aladel olevate ehitiste omanikud saaksid taodelda hüvitisi elamute restaureerimiseks.