2.04.20

Seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga on

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone

suletud 03.04-19.04.2020.

Ametnike lauatelefonid on suunatud mobiilidele.

Info telefon: +372 337 8500

E-mail: linnavalitsus@kjlv.ee

 

« Tagasi

Lühiülevaade Kohtla-Järve linna 2020.aasta eelarvest

Kohtla-järve linna 2020.aasta eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest,kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise,vastuvõtmise,avalikustamise ja täitmise korrast.Linna eelarve on koostatud tekkepõhiselt  ja eelarve aasta algab 1 jaanuaril ja lõpeb 31detsembril.


2019.linna  eelarve  kogumaht  on             62 839 734 eurot
Põhitegevuse tulud kokku                           44 751 426 eurot
Investeeringute tulud                                   9 133 432 eurot
Võetavad laenukohustused                           4 000 000 eurot
Finantstulud                                                                500 eurot
Likviidsete vahendite jääk  aasta  alguseks    6 905316 eurot


Põhitegevuse tuludest on maksutulud  22 683 800 eurot/tulumaks 22 500 000 eurot , maamaks  174 800eurot  ja  reklaamimaks 9 000 eurot./


Tulud kaupade ja teenuste müügist 4140 182 eurot,millest haridusasutuste kohatasu 1 300 000 eurot,  haridusasutuste majandustegevusest 1 271 300 eurot,  sotsiaalasutuste majandustegevusest  677 028 eurot ja muu majandustegevusest  891 854 eurot.Tuludes kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tulud koolieelse lasteasutuse,üldhariduskoolide ja huvikoolide teenuste eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad,mida tasuvad lapsevanemad,samuti huvikoolide ringitasud.Siin sisalduvad ka linnale laekuvad renditasud ja laekumised hallatavate asutuste  majandustegevusest,riigilõivud ja sotsiaalministeeriumi projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" summas 200000 eurot.


Põhitegevuse tuludes on kajastatud ka Vabariigi Valitsuselt saadavad tegevustoetused tasandusfond summas 6206 498  ja  toetusfond summas 10 278 961 eurot,millest hariduskuludeks 5 604 992 eurot,asendushoolduseks 1 164 020 eurot,koolieelse lasteasutuse toetus 943 756 eurot,toimetulekutoetusteks 721 805 eurot,koolilõuna toetuseks 466 375 eurot ,huvitegevuse toetuseks 328 280 eurot,kohalike teede hoiu toetus 539 306 eurot ja veel tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetus 320 601 eurot,raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 80 869 eurot ja matusetoetus 108 911 eurot.


Põhitegevuse kulud kokku  45 212 467 eurot,millest antavad toetused tegevuskuludeks  3 193 673 eurot,millest suuremad ühistranspordi korraldus 750000 eurot,noortespordi ja spordiklubide toetus 560000 eurot,puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 507727 eurot ja toimetulekutoetus 692271 eurot ja tegevuskulud  42 018794 eurot.


Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes:


                                                                   Summas ja % põhitegevuse kuludest
Üldised valitsussektori teenused           3413 490 eurot mis on 7,55%
Majandus                                                   1538 869 eurot, mis on 3,4 %
Keskkonnakaitse                                        3198714eurot,mis on 7,07%
Elamu-ja kommunaalmajandus              1338 640 eurot,mis on 2,96%
Vaba aeg,kultuur ja religioon                   4886 125 eurot,mis on 10,87%
Haridus                                                          24529 495 eurot,mis on 54,25%
Sotsiaalne kaitse                                          6281 134 eurot,mis on 13,89%
Kohtla-Järve linnal on hallatava astustena 14 lasteaeda,kus käib 1470 last, kuus põhikooli,kus õpilasi 2671 ja üks täiskavanute gümnaasium,kus 154 õpilast.Õpilasi on koolides 3451.Huvikoole  on kaks ja üks koolinoorte loomemaja ,kus osaleb  kokku 983 last.


Investeeringud


Investeeringu kulud  on eelarves  üldsummas      15 727 901 eurot,millest
Projekt Spordi-ja vabaaja linnaku väljakujundamine  9 709 000 eurot
Lasteaedade investeeringud                                              763 278 eurot
Ahtme linnaosa keskuse väljakujundamine                     1 280 000 eurot
Uus-Tehase tänava  rekonstrueerimine                               988 336 eurot
Linna teede kapitaalremont                                                 1 015 000 eurot
Üldhariduskoolide investeeringud                                         293 758 eurot
Huvikoolide investeeringud                                                     416  960 eurot
Kultuuriasutuste investeeringud                                             230 235  eurot
Lastemänguväljakud                                                                120 000 eurot
                                         
Investeeringute katteks saadakse sihtfinantseerimist       9 133 432 eurot,
Sh. EAS-lt  7 444 000 eurot ,Majandus-ja Kommunikatsiooni Ministeeriumilt 988 336 eurot, Kultuuriministeeriumilt 15 000 eurot, toetused mitteresidendilt 686 096 eurot.Finantstulud on 500 eurot.


2020.aastal on kavas võtta laenu 4 000 000 eurot,mis läheb investeeringute katteks,millest 3200000 eurot Spordi-ja vabaajalinnaku ehituseks.Tagasi makstakse laene 1 248 000 eurot.Laenude teenindamise kulud on 235 000 eurot.


2019/2020.a. aastavahetuse  rahaliste vahendite jääk oli 6 905 316 eurot.


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee
Registrikood: 75001017
 

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 5189707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788