« Tagasi

Avalik arutelu 6. juunil 2023

Lüganuse valda kavandatava Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande AVALIKUD ARUTELUD

Lüganuse Vallavalitsus korraldas eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) I etapi aruande avaliku väljapaneku 5.04.-4.05.2023. Materjaliga sai tutvuda Lüganuse vallavalitsuses tööaegadel ning  elektrooniliselt valla veebilehel alates 5. aprillist 2023 ja eriplaneeringu portaalis https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimuvad teisipäeval,  6. juunil 2023 järgmiselt:

  • Aa mõisas (Aa küla) algusega kell 11.00
  • Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36, Kohtla-Järve linn) algusega kell 14.00 (sünkroontõlkega vene keelde)
  • Kiviõli Rahvamajas (Rahvamaja 2, Kiviõli linn) algusega kell 17.00

Kiviõlist toimub ka otseülekanne youtube kanalis, mille link ning üleskutse liituma tehakse eelnevalt Lüganuse Facebooki lehel

Avalikul arutelul tutvustab Lüganuse Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta ning vastab muudele teemat käsitlevatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamused ja Lüganuse valla vastusseisukohad laekunud arvamustele on koondatud tabelisse, millega saab tutvuda Lüganuse valla veebilehel ja eriplaneeringu portaalis, alajaotuses https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/materjalid.html.