« Tagasi

Linnavolikogu 25.05.2023 istungi kokkuvõte

Kohtla-Järve Linnavolikogu istungist võttis osa 25 volikogu liiget, kellest kaks elektroonselt. Päevakorra kavandis oli seitse punkti. Päevakord võeti vastu 25 poolthäälega.

 

Arutati ja hääletati päevakorrapunktides järgmiselt:

 

1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmetele ja linnapeale hüvitiste määramine
Ettekandja: linnapea Virve Linder
Poolt: 25 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

 

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 232 „Projektis „Kohtla-Järve linna põhikoolivõrgu korrastamine" osalemine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Erik Setškov
Poolt: 23 Vastu: 0 Erapooletuid: 2

 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus", 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" ja 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Kohtla-Järve Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets
Poolt: 9 Vastu: 12 Erapooletuid: 0

 

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine
Ettekandja: volikogu liige Vladimir Tšužas
Poolt: 23 Vastu: 0 Erapooletuid: 2

 

5. Kohtla-Järve linna esindaja määramine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatusse
Ettekandja: valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni esimees Jaanek Pahka
Poolt: 15 Vastu: 9 Erapooletuid: 1

 

6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets
Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri kinnitatud poolthäälteenamusega.

 

7. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets
Arne Berendsen tegi ettepaneku valida noorsoo- ja spordikomisjoni esimeheks Sergei Lopin.
Mare Roosileht tegi ettepaneku valida noorsoo- ja spordikomisjoni esimeheks Jaanek Pahka.
Sergei Lopin: 10 häält
Jaanek Pahka: 13 häält

 

Istung on järelvaadatav YouTube'is.