« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Järve Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Kohtla-Järve Järve Kool on eesti õppekeelega põhikool. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle asumise kuupäev: 1. august 2021. a.

Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Katse 2.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
  • Riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:

  1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
  2. elulookirjeldus (CV);
  3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
  5. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
  6. muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Järve Kool direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Järve Kool direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 6. juuni 2021. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

•             Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.

•             Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

•             Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

•             Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

o             värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o             paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o             kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

•             Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309