« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju direktori ametikoha täitmiseks

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab tööle konkursi korras Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju direktori, kelle ülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Töökoht asub aadressil Pärna 36, Kohtla-Järve 32101.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 2. riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
 2. elulookirjeldus (CV);
 3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
 5. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
 6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 13. juuni 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid märksõnaga „Lasteaed Kirju-Mirju direktor": CV, visioon/ motivatsioonikiri, haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad  aadressil:  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee .

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309