« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees direktori ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab tööle konkursi korras Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees direktori, kelle ülesandeks on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

Töökoht asub aadressil Noorte 4, Kohtla-Järve 30325.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

1. Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
2. riigikeele oskus C1 tasemel.

Kandideerijatel esitada:

1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;

2. elulookirjeldus (CV);
3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 4. jaanuar 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid märksõnaga „Lasteaed Väikemees direktor": CV, visioon/ motivatsioonikiri, haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee .

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

• Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.

• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses  järgmisele  kandidaadile  töökohale  asumise  ettepaneku  tegemiseks

(150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309