« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd

ARENGUTEENISTUSE INFOTÖÖTLUSE VANEMSPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)

kelle põhiülesandeks on geograafiliste andmete kogumine, haldamine ja vastavasse programmi sisestamine ning aadressiandmete  süsteemi (ADS) ja Kohtla-Järve linna territooriumi kohaliku teederegistri pidamine

Tööle on võimalik asuda aprill 2019. a.

Infotöötluse vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

 • Geograafiliste andmete kaardistamine ja visualiseerimine, informatsiooni haldamine ning andmete kogumine ja uuendamine;
 • kohaliku teederegistri andmete kogumine, kontrollimine ja sisestamine;
 • aadressiandmete kogumine, kontrollimine  ja sisestamine registrisse;
 • kirjavahetuse pidamine oma tegevusvaldkonnas;
 • oma töövaldkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
 • linnavalitsuse nimel vastavalt antud volitusele toimingute tegemine teederegistris ning aadressiandmete süsteemis;
 • muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Kõrgharidus või omandamine. (Soovitavalt infotöötluse alane)
 • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Micro Station, MapInfo või ArcGis, AutoCad tundmine kasutaja tasemel;
 • WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

 

Infotöötluse vanemspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

 

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
 • Tööle on võimalik asuda aprill 2019. a.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  22. aprillil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Infotöötluse vanemspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309