« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd

AVALIKE SUHETE PEASPETSIALISTILE

Avalike suhete peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

 • Kohtla-Järve Linna maine kujundamise ja arendamise korraldamine;
 • Kohtla-Järve Linnavolikogu ja linnavalitsuse tegevuse avalikkusele kajastamine;
 • linnas toimuvate olulisemate sündmuste kajastamine (sh linna ametlikul veebilehel);
 • avalike kohtumiste ettevalmistamises osalemine;
 • välissuhtluse koordineerimine ja korraldamine;
 • esindusürituste korraldamises osalemine;
 • linna sotsiaalmeediakanalite toimetamine;
 • meediakanalites Kohtla-Järve linna kohta ilmuva info jälgimine, analüüsimine ja edastamine teenistujatele;
 • koostöös spetsialistidega pressiteadete, uudiste ja uudiste kirjutamine ning kajastamine;
 • Kohtla-Järve linnavalitsuse avalike suhete küsimustes esindamine;
 • Kohtla-Järve Linnavolikogu ja –valitsuse kohtumiste ning vastuvõttude ettevalmistamisel osalemine;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus (soovituslikult ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal);
 • varasem töökogemus spetsialistina avalike suhete/ajakirjanduse valdkonnas;
 • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

Avalike suhete peaspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  07. aprillil 2019. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Avalike suhete peaspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309