« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd

 

LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE

 

Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on:

·         teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete koostamine;

·         linna tänavavõrgu teede planeerimine ja projekteerimine lähtuvalt linna arengukavast;

·         teedeehituse ja remonditööde arendamine, korraldamine ning järelevalve teostamine;

·         teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine ning ehitusprojektide läbivaatamine;

·         pideva järelvalve tegemine linna teede olukorra üle;

·         detailplaneeringute eskiiside, detailplaneeringute ning projektide  läbivaatamine linna tänavavõrgu ja liikluse seisukohalt ning kooskõlastamises osalemine ja teiste teenistustega koostöö tegemine;

·         teede valdkonnas aset leidnud rikkumisi puudutavate järelvalve- või väärteomenetluste kohta info kogumine ning edastamine menetlemiseks;

·         kaevelubade väljastamine;

·         tehnovõrkudega seotud küsimuste lahendamine;

·         teederegistri pidamine.

 

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CSV andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega ning programmide Autocad ja/või Bentley kasutamise oskus);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B- kategooria juhiloa olemasolu.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

 

 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  16. detsembril 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnamajanduse peaspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

 

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

 

Töökohale kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandideerija sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused/vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni            (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309