« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus VÕTAB TÖÖLE FINANTSTEENISTUSSE RAAMATUPIDAJA


kelle põhiülesandeks on raamatupidamisarvestuse teostamine haridusasutuste osas.

 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on:

 • Majandustehingute arvestus ja nende kirjendamine raamatupidamisprogrammis;
 • deebitoride ja kreeditoridega teostatavate arvelduste pidamine, esitatud arvete kontrollimine, viseerimine, konteerimine ja kajastamine raamatupidamisprogrammis ning ülekannete teostamine;
 • eelarve tekkepõhise täitmise jälgimine;
 • bilansivälise vara arvestus;
 • väljatrükkide teostamine raamatupidamisprogrammist;
 • inventuurides osalemine;
 • toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt loetelule.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• finantsalane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• varasem töökogemus raamatupidajana vähemalt kaks aastat;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus ja nõutav raamatupidamisprogrammis PMen kasutamise oskus;
• eesti keele oskus B2-tasemel.

Raamatupidajana töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, usaldusväärne, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav ning tugeva pingetaluvusega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  6. jaanuaril 2020. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Raamatupidaja", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309