20.04.23

Linnavara võõrandamine

Linnavaraks on linnale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, jne).

Linnavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud linnavara majandama heaperemehelikult ning tagama linnavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

Linnavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

Õigusaktid: Linnavara valitsemise kord

 

Enampakkumise kuulutused

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite, mitteeluruumide võõrandamise avaliku enampakkumise


Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja korteriomandite, mitteeluruumide võõrandamise avaliku enampakkumise  (lisa 1).

Enampakkumine toimub 14. veebruaril 2020.a. kell 10.00 Kohtla-Järve Linnavolikogu  saalis (Keskallee 19).

Enampakkumisest võivad osa võtta nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esimese eelistusena ostmise eelisõigus on isikutel, kes kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kohtla-Järve linnas.

Enampakkumisest osavõtmiseks (esimese eelisõigustega isikutel) on vaja esitada hiljemalt 12. veebruaril 2020.a kella 15.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.129, tel.3378581, Sompa linnaosa, Kannikese 12, tel.3327800, 

Teistel isikutel enampakkumisest osavõtmiseks on vaja esitada hiljemalt 13. veebruari 2020.a kella 12.00 aadressil Järve linnaosa,  Keskallee 19, kab.103, tel.3378500, järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • teistel füüsilistel isikutel, isikut tõendav dokument (või notari volitus);
  • juriidilistel isikutel Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta.

  Enampakkumise osavõtutasu 31,95 eurot ja tagatisraha 10% eluruumi alghinnast tasuda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arveldusarvele nr. EE362200221011911682 SWEDBANK. 


Kontakt


Linnavara vanemspetsialist
Erika Ilus
5886 8541
erika.ilus@kjlv.ee

Kokkuleppel
kab 213