Varjupaigateenus

Kirjeldus:

 

Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele täisealistele isikutele.

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks ning hügieeni toiminguteks, et vältida isiku peavarjuta jäämist.

Kes maksab?

Varjupaigateenus on tasuta teenus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

Kes teenust osutab?

MTÜ Ahtme Varjupaik, Ahtme mnt. 113, Kohtla-Järve, telefon 5655694, ahtmevarjupaik@gmail.com

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve:

Ljuba Kuptsova, ljuba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 5303 1214

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 5309 7737

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine muul moel

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja ja koha. 

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Puudub