Varjupaigateenus

Kirjeldus:

 

Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele täisealistele isikutele.

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks ning hügieeni toiminguteks, et vältida isiku peavarjuta jäämist.

Kes maksab?

Varjupaigateenus on tasuta teenus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

Kes teenust osutab?

Ahtmeko OÜ Ahtme mnt. 113, Kohtla-Järve, telefon 33 55 981 

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve:

Ljuba Kuptsova, ljuiba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (53031214)
Aleksandra Ignatjeva, aleksandra.ignatjeva[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (58607016)

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 33 78 558
Elen Hõbemäe, elen.hobemae[a]kjlv.ee, tel 33 78 511

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

  Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

PUUDUB

Taotlemine muul moel

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja ja koha. 

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Puudub