23.03.20

Veterinaar- ja Toiduameti juhised loomapidajatele seoses koroonaviirusega.

COVID-19 käitumisjuhised loomapidajatele

Praegu puuduvad tõendid selle kohta, et lemmikloomad või muud koduloomad võiksid uue koroonaviirusega COVID-19 nakatuda. Lisaks pole praegu tõendeid selle kohta, et lemmikloomad või muud koduloomad oleksid inimestele nakkusallikad. Ehkki viirus algset pärineb väidetavalt loomadelt, levib see nüüd vaid inimeselt inimesele. Arvatakse, et inimestevaheline levik toimub peamiselt hingamisteede kaudu.

Elementaarsete hügieeninõuete täitmine aitab kaitsta ka mitmesuguste tavaliste bakterite eest nagu E. coli ja salmonella, mis võivad loomadelt inimestele üle kanduda. Seetõttu pärast loomadega kokkupuutumist on soovitav pesta käsi vee ja seebiga.

Kuna loomad ei ole inimesele nakkusallikaks, on loomapidajal jätkuvalt ohutu tegeleda peetavatele loomadele vajaliku hoolitsuse võimaldamisega nagu seda on loomade söötmine-jootmine, arstiabi tagamine, sööda varumine jm tegevused. Juhul kui pole tagatud loomade heaolu, siis paljudel juhtudel võib olla otseselt ohustatud nende terviseseisund või isegi elu. Ka kriisiolukorras on loomade heaolu tagamine oluline ning loomade hooletusse jätmine ei ole lubatav .

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab nakkuse vältimiseks lähtuda tavapärastest nõuetest, mis kehtivad mitmete haiguste kohta. Need on:

 • pese tihti käsi, korrektne kätepesu protseduur on leitav SIIT (PDF);
 • väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused - näiteks köha või aevastamine;
 • väldi silmade, nina ja suu katsumist;
 • kui sul on palavik, köha, nohu, hingamisraskused, pöördu perearsti poole;
 • ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte.

Lihakäitlemisettevõtete töötajad, turgudel loomi ja toitu kontrollivad veterinaararstid, turgude töötajad ja farmides elusloomadega töötavad isikud ja loomseid saadusi käitlevad isikud peaksid järgima isikliku hügieeni reegleid, erilist tähelepanu pöörata sagedasele kätepesule pärast loomade ja loomsete saaduste käsitlemist.

 • Kasutama peaks tööriietust ja kindaid loomade ja värskete lihasaaduste käsitlemisel.
 • Kasutatavaid töövahendeid ja töökohta peaks regulaarselt desinfitseerima, vähemalt kord päevas.
 • Kaitseriietus tuleks eemaldada ja pesta peale töö lõppu. Soovitatav on tööriided/kaitseriided ning muud töövahendid hoida töökohas ning pesta neid kohapeal.

Järgige elementaarseid hügieeninõudeid pestes käsi:

 • pärast tualeti kasutamist;
 • enne tööle asumist / naasmist;
 • enne ja pärast söömist või suitsetamist;
 • enne kinnaste kätte panemist;
 • pärast loomade või loomsete jäätmete puudutamist.

NB! Kõik kirjeldatud meetmed on suunatud inimeselt inimesele viiruse võimaliku leviku vältimiseks.