« Tagasi

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает на конкурсной основе работу главному специалисту по строительству

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD Majandusteenistuse ehituse peaspetsialistile

Kelle ametikoha eesmärgiks on:

Kohtla-Järve linna territooriumil ehitustegevuse planeerimine ja juhtimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda märts 2021. a.

Ehituse peaspetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on:

 • ehitustegevuse planeerimine, juhtimine ning eelarve jälgimine;
 • koostöö tegemine teiste teenistujatega majandusvaldkonnas olevate hangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel, projekteerimise hangete puhul projekteerimise lähteülesannete (nõuete) koostamine ja tehniliste ülesannete/kirjelduste kirjutamine;
 • osaleda hankekonkursside hankedokumentatsiooni ettevalmistamisel ja majandusvaldkonda kuuluvate hankedokumentide läbitöötamisel;
 • kontrollida ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimisist ning kvaliteeti;
 • edastada informatsiooni oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks;
 • oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine ning valdkonna alaste linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
 • vahetu juhi ja linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Kõrgharidus. Soovitavalt ehituse või planeerimise valdkonnas;
 • teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;  
 • vähemalt kolme aastane töökogemus ehituse valdkonnas;
 • projekteerimise rakenduse AutoCAD ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Ehituse peaspetsialistina näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Ehituse peaspetsialist" järgmised dokumendid: motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopia aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressilcv@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 31. märts 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tagasiside andmine kandideerijatele toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kelle ametikoha eesmärgiks on:

Kohtla-Järve linna territooriumil ehitustegevuse planeerimine ja juhtimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda märts 2021. a.

Ehituse peaspetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on:

 • ehitustegevuse planeerimine, juhtimine ning eelarve jälgimine;
 • koostöö tegemine teiste teenistujatega majandusvaldkonnas olevate hangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel, projekteerimise hangete puhul projekteerimise lähteülesannete (nõuete) koostamine ja tehniliste ülesannete/kirjelduste kirjutamine;
 • osaleda hankekonkursside hankedokumentatsiooni ettevalmistamisel ja majandusvaldkonda kuuluvate hankedokumentide läbitöötamisel;
 • kontrollida ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimisist ning kvaliteeti;
 • edastada informatsiooni oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks;
 • oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine ning valdkonna alaste linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
 • vahetu juhi ja linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Kõrgharidus. Soovitavalt ehituse või planeerimise valdkonnas;
 • teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;  
 • vähemalt kolme aastane töökogemus ehituse valdkonnas;
 • projekteerimise rakenduse AutoCAD ning WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Ehituse peaspetsialistina näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Ehituse peaspetsialist" järgmised dokumendid: motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopia aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressilcv@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 15. märts 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tagasiside andmine kandideerijatele toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Контакт


Руководитель по персоналу
Майе Киик
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 117


Старший специалист по персоналу
Нина Гулова
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 309