Elukoha andmete parandamine ja muutmine

Kirjeldus:

 

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele avaldus ruumi registreeritud isiku elukohaandmete muutmiseks.

Kui kaua läheb?

 

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või registris märgitud elukoha aadressile saadetava tähitud kirjaga, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Hind:

 

Riigilõivuvaba

Õigusaktid:

 

Rahvastikuregistri seadus

Kontakt:

 

Olga Lass, olga.lass[a]kjlv.ee,  tel 514 5910

Elukohateate esitamine elektrooniliselt 

Vajalikud
sammud:

 

Elektrooniliselt saab teate esitada rahvastikuregister.ee kaudu või saates digiallkirjastatud dokumendid olga.lass[a]kjlv.ee

Vajalikud
dokumendid:

 

rahvastikuregister.ee kaudu: ID-kaart (PIN1, PIN2 koodid)

E-posti teel (digiallkirjastatult):

  • ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks;
  • kaasomanike täidetud avaldused "Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks".

Blankett:

 

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks 

Elukohateate esitamine kohapeal või posti teel

Vajalikud
sammud:

 

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 310. Vastuvõtuajad:E, N: 8.30-11.30 ja 13.30-15.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Posti teel: dokumendid saata: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.

Vajalikud
dokumendid:

 

Kohapeal:

  • isikut tõendav dokument;
  • omaniku (kaasomanike) täidetud ja allkirjastatud avaldused "Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks".

Posti teel:

  • allkirjastatud avaldus "Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks";
  • isikut (ruumi omanik või kaasomanikud) tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest).

Blankett:

 

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks