13.07.22

 

Keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine tahkete jäätmete käitlemiseks munitsipaalasutustes

Application of eco-friendly solutions for solid waste management at municipal institutions (Approach2Waste)

Projekti juhtpartner on
  • Kohtla-Järve Linnavalitsus.
Partneriteks on:
  • Administration of Municipal Formation Slantsy Municipal District of Leningrad region
  • Pskov City Administration. Department of education
Assotsieerunud partnerid
  • Autonomous Non-for-profit educational Organization of additional professional education
  • Sankt-Petersburg Institute of Business and Innovations"
  • Union of Ida-Virumaa County Municipalities
  • Administration of Municipal Formation Tikhvin Municipal Region of Leningrad oblast
  • Administration of municipal formation "Kingisepp municipal district"
  • Ministry of the Environment
Projekti elluviimise periood: 01.12.2020 - 30.11.2022
Projekti kogueelarve: 410 290,88 eurot, millest 369 261,71 eurot rahastatakse rahastatakse Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
 

Kontaktisik: Tatjana Amerhanova, Linnaarengu vanemspetsialist, tatjana.amerhanova@kjlv.ee, 339 8600.

 
Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kohtla-Järve Linnavalitsus ning selles kajastatu ei
peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.