12.03.21

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

Application of eco-friendly solutions for solid waste management at municipal institutions (Approach2Waste)

Projekti juhtpartner on

  • Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Partneriteks on:

  • Administration of Municipal Formation Slantsy Municipal District of Leningrad region
  • Pskov City Administration. Department of education

Assotsieerunud partnerid

  • Autonomous Non-for-profit educational Organization of additional professional education "Sankt-Petersburg Institute of Business and Innovations"
  • Union of Ida-Virumaa County Municipalities
  • Administration of Municipal Formation Tikhvin Municipal Region of Leningrad oblast
  • Administration of municipal formation "Kingisepp municipal district"
  • Ministry of the Environment

Projekti elluviimise periood: 01.12.2020 - 30.11.2022

Projekti kogueelarve: 410 290,88 eurot, millest 369 261,71 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

"Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu."

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kohtla-Järve Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik: Tatjana Amerhanova, Linnaarengu vanemspetsialist, tatjana.amerhanova@kjlv.ee, 339 8600.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht 

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht