Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXXI istungi eelnõud

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 9. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.

Eelnõud