Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 39. istung 25.05.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimub 25. mail k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.
 
 

Päevakorra kavand:

 
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmetele ja linnapeale hüvitiste määramine
Ettekandja: linnapea Virve Linder
 
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 232 „Projektis „Kohtla-Järve
linna põhikoolivõrgu korrastamine" osalemine" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Erik Setškov
 
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna
põhimäärus", 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord"
ja 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Kohtla-Järve Linnavolikogu tööst osavõtu eest
makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets
 
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve
Linnavolikogu töökord" muutmine
Ettekandja: volikogu liige Vladimir Tšužas
 
5. Kohtla-Järve linna esindaja määramine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatusse
Ettekandja: valimisliidu Restart Kohtla-Järve fraktsiooni esimees Jaanek Pahka
 
6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets
 
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Eduard Odinets