Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XXX istung 01.02.2023 (erakorraline)

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 1. veebruaril 2023 kell 15:00 Linnavolikogu istungite saalis aadressil Keskallee 19.

Otseülekannet on võimalik jälgida YouTube-is.

Päevakorra kavand:

 

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 5. detsembri 2022. a otsuse nr 76 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova
Kaasettekandja: finantsteenistuse juht Elina Visk

Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis - Lisa

 

2. Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastaks 2023 vastuvõtmine
Ettekandja: Haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea linnapea asendaja Kristiine Agu

Huvihariduse ja huvitegevuse kava
Huvihariduse ja huvitegevuse kava - Lisa
Huvihariduse ja huvitegevuse kava - Seletuskiri

 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 232 „Projektis „Kohtla-Järve linna põhikoolivõrgu korrastamine" osalemine" muutmine
Ettekandja: Haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea linnapea asendaja Kristiine Agu
Kaasettekandja: arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev

Põhikoolivõrgu korrastamine

 

4. Kohtla-Järve linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

 

31.01.2023 võtis Linnavalitsus 1., 2. ja 3. punkt päevakorrast tagasi.
Istungi päevakorda jääb punkt nr 4.