Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XIV istung

Istung toimub 26. mail k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine.
Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eduard Odinets.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
4. Kohtla-Järve Keskraamatukogu põhimäärus.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
5. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.
6. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova.
7. Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova.
 
 
 
 

Eelnõud