Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 51. istung 28.11.2023 (erakorraline)

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 28. novembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite saalis, kasutades kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS.

Otseülekannet on võimalik jälgida YouTube-is.
 
Linnavolikogu istungid on avalikud ning neid on võimalik soovi korral jälgima tulla ka Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saali. Juhul kui keegi soovib istungil sõna võtta tuleb selleks eelnevalt soovi avaldada volikogu@kjlv.ee.
 

Päevakorra kavand:

1. Kohtla-Järve Linnavalitsusele umbusalduse avaldamine

Ettekandja: Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Sergei Lopin

Kaasettekandja: linnavalitsuse esindaja

 

2. Linnapea valimine

Ettekandja: linnavolikogu esimees Eduard Odinets

 

3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: Kohtla-Järve linnapea

 

4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

Ettekandja: Kohtla-Järve linnapea

 

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus", 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" ja 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Kohtla-Järve Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees Eduard Odinets


Pealkiri Vaata loendust
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 51. istung 28.11.2023 (erakorraline) 405
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 50. istung 23.11.2023 141
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 49. istung 02.11.2023 (erakorraline) 559
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 48. istung 26.10.2023 239
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 47. istung 26.10.2023 (erakorraline) 47
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 46. istung 28.09.2023 547
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 45. istung 20.09.2023 (erakorraline) 1937
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 44. istung 31.08.2023 525
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 43. istung 31.08.2023 (erakorraline) 53
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 42. istung 29.06.2023 1857
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 41. istung 19.06.2023 (erakorraline) 225
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 40. istung 08.06.2023 (erakorraline) 464
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 39. istung 25.05.2023 431
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 38. istung 27.04.2023 531
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 37. istung 20.04.2023 (erakorraline) 293
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 36. istung 30.03.2023 998
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 35. istung 22.03.2023 (erakorraline) 420
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 34. istung 06.03.2023 (erakorraline) 557
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 33. istung 22.02.2023 436
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 32. istung 16.02.2023 (erakorraline) 493