Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXXIII istungi eelnõud

Istung toimub 27. veebruaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

 

  1. Informatsioon Ida-Viru turismiklastri tegevusest.

Ettekandja: Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

  1. Laenu võtmine.

Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.

  1. Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine.

Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.

Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Valentina Kutuzova.

Eelnõud