Eestseisus


Eestseisuse koosseis:

Eduard Odinets - volikogu esimees, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees,  Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees
Sergei Lopin - volikogu aseesimees, arengu- ja majanduskomisjoni esimees, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees
Jevgeni Saltõkov - revisjonikomisjoni esimees
Riina Ivanova  - linnavara- ja eelarvekomisjoni esimees
Jelena Mutonen - sotsiaalkomisjoni esimees
Jaanek Pahka - Restart Kohtla-Järve fraktsiooni esimees

 
 

Protokollid