Ehitusjäätmed ja suurjäätmed


Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitamisel, remontimisel või lammutamisel. Ehitusjäätmed ei ole suurjäätmed.

Kohtla-Järve linnas tuleb ehitusjäätmete käitlemise küsimused lahendada juba ehitise projekteerimise etapis. Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada Kohtla-Järve Linnavalitsuse kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

Ehitusjäätmeid võtavad tasu eest vastu:
Ragn-Sells  AS;
• BRD Mineral OÜ (Kontakt: Ereda tee 37, Sompa, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, tel: +372 670 0191 +372 670 0191);
Uikala Prügila AS.

Ehitusjäätmetest pikemalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.08.2020 määruses nr 77 „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskirjas" § 38-40 ning § 15.

Suurjäätmed

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms, mis on paigutatud mahuti kõrvale ära vedamise eesmärgil.

Suurjäätmete kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga st, et need tohib üle anda piirkonda teenindavale jäätmevedajale. Jäätmehoolduseeskirja järgi võib suurjäätmed ajutiselt panna konteineri kõrvale, kuid jäätmevaldaja peab tellima jäätmevedajalt nende äraveo ja jäätmed tuleb ära vedada kolme kalendripäeva jooksul.