Lugupeetud pöördujad!

Palume tähele panna, kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis on tegemist märgukirja või selgitustaotlusega ning vastatakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Selgitustaotlus
Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

  • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
  • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri
Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Küsi infot

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.