Taotlus sotsiaalteenuse saamiseks

Teenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad hinnatud abivajadusest ja määratakse haldusaktiga, koostöös abivajajaga juhtumipõhiselt. Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Soovitud sotsiaalteenus

See väli on kohustuslik.

3. Teenuse määramise või mittemääramise otsust soovin saada

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.