Elukoha registreerimine

Kirjeldus:

Elukohateade esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialistile isiku uude kohta elama asumisel Eestis, elama asumisel välisriiki või elama asumisel välisriigist Eestisse.

Kui kaua läheb?       

Linnavalitsuse spetsialist kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab linnavalitsuse spetsialist elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Hind:

Riigilõivuvaba

Õigusaktid:

Kontakt:

Olga Lass, olga.lass[a]kjlv.ee,  tel 514 5910

Elukohateate esitamine elektrooniliselt 

Vajalikud
sammud:

Elektrooniliselt saab teate esitada rahvastikuregister.ee kaudu või saates digiallkirjastatud dokumendid olga.lass[a]kjlv.ee

Vajalikud dokumendid:

rahvastikuregister.ee kaudu: ID-kaart (PIN1, PIN2 koodid)

E-posti teel (digiallkirjastatult):

 • elukohateade;
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürilepingust) või omaniku nõusolek eraldi dokumendina. Ruumi omanik kinnitab oma nõusolekut digiallkirjaga!
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) digiallkirjastatud nõusolek

Blankett:

Elukohateade (täidetav, digiallkirjastamiseks)

Elukohateade (eng) (täidetav, digiallkirjastamiseks)

Elukohateate esitamine kohapeal või posti teel

Vajalikud
sammud:

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järvekab 310. Vastuvõtuajad: E, N: 8.30-11.30 ja 13.30-15.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Posti teel: dokumendid saata: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.

Vajalikud dokumendid:

Kohapeal:

 • isikut tõendav dokument;
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek kas allkirjana teatel, eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping);
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel; 
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Posti teel:

 • elukohateade (allkirjastatud);
 • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Blankett:

Elukohateade 

Elukohateade (eng)