Detailplaneeringu algatamine

Kirjeldus:

Detailplaneeringu algatamiseks esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele vastav taotlus (vt allpool), millele lisatakse kavand soovitud ehitustegevuse kohta (eskiislahendus). Eskiisi koostamisel tuleks konsulteerida ala ekspertidega. 
Vastavalt koostatud eskiisahendusele otsustab kohalik omavalitsus, kas algatada planeering või mitte. Detailplaneeringu algatamisel väljastab kohalik omavalitsus lähtetingimused detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu algatamise etapis ei tehta veel planeeringu sisu puudutavaid otsuseid, vaid pannakse paika raamid otsuse tegemise protsessi jaoks – ajakava, tegevusplaan jmt. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus. Lähtetingimustes pannakse paika raamid edasise detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu alusel on võimalik ehitada hooneid ja rajatisi ning hoonete juurdeehitusi, jagada maa-ala kruntideks ning muuta olemasolevate kruntide piire. 
Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab kohalik omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH tuleb läbi viia juhul, kui kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Õigusaktid:

Kontakt:

Rita Burenkova, rita.burenkova[a]kjlv.ee, tel 518 2791

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 604). Vastuvõtuajad: E 13.00-16.30, N 09.00 - 11.30

Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt.

Täidetud blanketi võib ka digiallkirjastatult edastada aadressile linnavalitsus[a]kjlv.ee

Blankett: Detailplaneeringu algatamise taotlus DOC PDF