Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 51. istung 28.11.2023 (erakorraline)

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 28. novembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite saalis, kasutades kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS.

Otseülekannet on võimalik jälgida YouTube-is.
 
Linnavolikogu istungid on avalikud ning neid on võimalik soovi korral jälgima tulla ka Kohtla-Järve Linnavolikogu istungite saali. Juhul kui keegi soovib istungil sõna võtta tuleb selleks eelnevalt soovi avaldada volikogu@kjlv.ee.
 

Päevakorra kavand:

1. Kohtla-Järve Linnavalitsusele umbusalduse avaldamine

Ettekandja: Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Sergei Lopin

Kaasettekandja: linnavalitsuse esindaja

 

2. Linnapea valimine

Ettekandja: linnavolikogu esimees Eduard Odinets

 

3. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: Kohtla-Järve linnapea

 

4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

Ettekandja: Kohtla-Järve linnapea

 

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus", 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" ja 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Kohtla-Järve Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees Eduard Odinets


Pealkiri Vaata loendust
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 51. istung 28.11.2023 (erakorraline) 319
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 50. istung 23.11.2023 139
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 49. istung 02.11.2023 (erakorraline) 557
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 48. istung 26.10.2023 237
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 47. istung 26.10.2023 (erakorraline) 45
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 46. istung 28.09.2023 545
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 45. istung 20.09.2023 (erakorraline) 1935
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 44. istung 31.08.2023 523
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 43. istung 31.08.2023 (erakorraline) 51
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 42. istung 29.06.2023 1855
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 41. istung 19.06.2023 (erakorraline) 223
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 40. istung 08.06.2023 (erakorraline) 462
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 39. istung 25.05.2023 429
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 38. istung 27.04.2023 528
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 37. istung 20.04.2023 (erakorraline) 290
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 36. istung 30.03.2023 995
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 35. istung 22.03.2023 (erakorraline) 417
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 34. istung 06.03.2023 (erakorraline) 554
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 33. istung 22.02.2023 434
Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 32. istung 16.02.2023 (erakorraline) 490