Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XXIX istung 30.01.2023 (erakorraline)

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorraline istung toimub 30. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakorra kavand:

1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine
Ettekandja: linnapea Virve Linder

2. Endisele volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele Vitali Borodinile hüvituse maksmine
Ettekandja: volikogu liige Daniil Starodubtsev

3. Haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapeale lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu liige Daniil Starodubtsev

4. Sotsiaalteenistuse abilinnapeale preemia maksmine
Ettekandja: volikogu liige Daniil Starodubtsev

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht