Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlemine

Kirjeldus:

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis

elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh),

gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)

kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Selle hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, käibemaks. 

Toetuse määramisel ei ole oluline, kas tarbija on valinud börsi- või fikseeritud hinnaga paketi, kui arve kulud ületavad seatud piirmäärasid.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta. Kui toetussumma jääks alla selle piiri, on soovitatav koguda kokku mitme kuu arved ja tulla taotlema toetust nende peale kokku.

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Näiteks veebruaris saab esitada taotluse september kuni jaanuar tarbitud energiakulude katmiseks, märtsis aga enam septembris tarbitud energiakulude eest toetust taotleda ei saa.

Kui kaua läheb?

Linnavalitsus kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

Llinnavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Ljudmila Stalina, ljudmila.stalina[a]kjlv.ee, tel 339 5481
Ljudmila Selivjorstova, ludmilla.selivjorstova[a]kjlv.ee, tel 339 5486
Lilia Falovskaja, lilia.falovskaja[a]kjlv.ee, tel 339 5482

Estonia pst 38, Kohtla-Järve

Olga Vorobjova, olga.vorobjova[a]kjlv.ee, tel 332 2101
Natalja Gainulina, natalja.gainulina[a]kjlv.ee, tel 337 6050

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

E-posti teel:

Täitke allolev taotluse blankett ja saatke see koos vajalike dokumentidega digiallkirjastatult e-posti aadressil linnavalitsus[a]kjlv.ee.

Taotlemine kohapeal 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 5, kab. 7 või Estonia pst 38, Kohtla-Järve). Vastuvõtuajad: E-N: 8.30-12.00 ja 13.00-16.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral) ja asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta.

Blankett:

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlus DOC