Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

Hanketeade  Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a Lisa 1 Lisa 2

151. Hanketeade 17.06.2021. a Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021. a

Hanketeade  Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a Lisa 1 Lisa 2

Hanketeade Tehniline kirjeldus ja lisad
Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

148. Hanketeade 11. 06. 2020. a Kändude freesimine

Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...

147. Hanketeade 18. 03. 2020. a. Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...